U domu za stara lica Vila Dvor svakodnevno dežura sertifikovano medicinsko osoblje koje brine o kompletnom zdravstvenom stanju, terapijama i opštem zdravlju naših korisnika.

Negovateljice pomažu onim korisnicima kojima je to potrebno ili nisu trenutno u mogućnosti da samostalno održavaju ličnu higijenu. U toku dana kada je vreme redovnih obroka vrše hranjenje slabo pokretnih i nepokretnih lica. Takođe pomažu korisnicima kojima je zbog bolesti otežano ili onemogućeno kretanja da se prebace iz soba do trpezarije, terase ili dvorišta za vreme odmora. Na raspolaganju su im neka od pomagala kako bi lakše obavili transport ili pomeranje nepokretnih lica.

Sertifikovano medicinsko osoblje obavlja niz drugih dužnosti vezanih za davanje redovnih terapija u vidu lekova, injekcija i obrade rana suprasorbovim preparatima nastalih usled dekubitisa. Daju korisnicima infuziju, obrađuju i menjaju kanile, plasiranju katetera ili pomažu pri fizikalnoj terapiji koja je neophodna nekom korisniku. Takođe vrše vizitu zajedno sa doktorima koji obilaze naš starački dom i konsultuju se u vezi eventualne korekcije terapija..

medicinske usluge

Dom za stara lica Vila Dvor ima ugovor sa doktorom opšte prakse koji dva puta nedeljno obilazi korisnike doma i vrši preglede, konsultacije i korekcije terapija. Pored toga imamo ugovor sa Sanitetskim prevozom koji nam je na raspolaganju u svakom trenutku za prevoz teško pokretnih i nepokretnih korisnika. U slučaju potrebe dom Vila Dvor se nalazi u blizini dve najbolje medicinske ustanove u Beogradu VMA i Dr. Dragiša Mišović sa kojima imamo odličnu saradnju po pitanju zbrinjavanja naših korisnika